Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 13, 2019

Förbättrad luftkvalitet hos Schenker

Nya ventilationssystem och luftrenare bidrar till bättre arbetsmiljö och miljöbesparingar på flera av Schenkers logistikterminaler runt om i landet.

APS har arbetat för Schenker under många år och har serviceavtal på flertalet orter, från Gävle till Halmstad. Men det är inte bara löpande underhåll och åtgärder som görs.

På Schenkers terminal i Karlstad har APS servicetekniker installerat ventilationssystem med luftrenare för en bättre inomhusluft och arbetsmiljö. Med de stora mängder gods som hanteras följer också ökade mängder partiklar i luften. Detta ville arbetsgivaren göra något åt och har anlitat APS Drift och Underhåll för jobbet.

– Schenker i Karlstad kontaktade oss eftersom de vill ha så bra luft och inomhusklimat som möjligt för sina anställda och de hade hört om bra lösningar vi gjort på andra orter, säger Mikael Almgren, kundansvarig på APS.

För cirka sju år sedan monterade APS samma lösning för Schenker i Västerås. Ett uppdrag som fallit väl ut och som har fungerat lite som ett pilot- och referensprojekt. Flera enheter från andra delar av landet har tagit efter. Bland annat Schenker i Borås som 2018 anlitade APS för att byta ut befintligt system mot Camfils nya och moderna luftrenare med styrteknik.

Ulrika Larsson är fastighetsansvarig på Schenker i Borås och mycket nöjd med installationen.

– Vi har fått en mer kostnadseffektiv lösning och luften är renare på terminalen trots att vi minskat antalet luftrenare jämfört med den lösning vi hade tidigare, säger Ulrika Larsson.

Systemen är givetvis uppkopplade för att möjliggöra fjärrstyrning och -kontroller. Förutom bättre luft genom mindre partiklar i luften, blir det också mindre damm på golv och maskiner. Dessutom omsätter installationerna luft i lokalen vilket bidrar minskad energiförbrukning.