Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 10, 2020

Förbered fastigheten för lägre temperaturer

När temperaturen utomhus sjunker får många fastighetsägare samtal från boende och personal som upplever det kyligt inomhus. Att kontrollera radiatorer, värmesystem och ventilationssystem inför hösten är alltid bra och APS hjälper dig gärna på vägen.

Oavsett om det är en ny eller äldre fastighet behöver systemen kontrolleras med jämna mellanrum för att fungera optimalt. Och att ha ett helhetsperspektiv är viktigt.

– Det är många delar som ska fungera och samverka. Allt från klimatskal och värmesystem till ventilation och styrsystem. Det är inte helt ovanligt att fastighetssystem vid närmare granskning till och med motverkar varandra, säger Tony Shaludi, servicechef på APS.

Rätt temperatur
Vad som är rätt temperatur inomhus beror på vem man frågar. Medan vissa vill ha svalare vill andra ha det varmt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ska det vara minst 20 grader i bostäder och två grader högre för känsliga grupper. På kontor och liknande anser många att 22 grader är optimalt. Och som alltid är det viktigt att värmen mäts i den så kallade vistelsesonen, exempelvis mitt i rummet och i bordshöjd. Vistelsezonen är zonen 1 meter från yttervägg och 1 meter ovan golv.

Liten checklista
Ta gärna hjälp av denna korta checklista inför den kalla årstiden:

  • Har ni ställt ner temperaturen under sommaren, exempelvis på ventilationsaggregat? Glöm inte att dra upp den igen och vänta inte för länge – när det är fuktigt ute tar vi gärna med oss den kalla känslan in.
  • Kontrollera nålen i flödesventilen på radiatorn – termostaten kan ha gjort så att nålen fastnat under sommaren och gör att flödet inte fungerar som den ska.
  • Tänk på att när värmesystemet startar upp under hösten kan utgående temperatur vara så låg (läs 24-26 grader) att man inte upplever att det går ut någon värme när man känner på element, men en radiator som exempelvis är 26 grader tillför ändå värme till ett rum som exempelvis ska hålla 21 grader.
  • Kontrollera att värmebärarpumpen har startat under hösten och se till att alla ställdon reglerar i värmeundercentralen.
  • Vintertid upplever många att inomhusluften blir torr, särskilt på kontor. Orsaken kan givetvis bero på flera saker men hög ventilation påskyndar torrheten, så att dra ner på den kan vara en enkel och bra första åtgärd.

Smarta verktyg
Värmekamera är en bra investering för att kunna mäta och se flöden i rum. Priserna har gått ner under senare år och det går idag att köpa bra modeller till bra pris.

– Det är inte alltid lätt att se orsaken till värmeproblemet. Exempelvis vet jag fastighetsägare som tack vare värmekamera upptäckt radiatorer som varit felvända, något man lätt kan se med en just värmekamera, berättar Tony.

Ett enkelt tips för att öka effekten på en radiator är att montera en radiatorfläkt i underkant på den befintliga radiatorn. Fläkten är tyst, effektiv och drar mindre ström än en ledlampa. Fläkten kan öka radiatoreffekten uppemot 30 procent och är betydligt billigare än att byta till en större och mer kraftfull radiator.

APS erbjuder allt från kontroller, analyser och beräkningar till injusteringar och installationer. Vill du ha hjälp med värmebalansen i din fastighet? Kontakta Tony Shaludi, 031 – 761 00 30 eller tony.shaludi@aps.eu