Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 23, 2022

Ett samarbete för hela Hisingen

BK Häckens samarbete med APS Drift och Underhåll innebär insatser inte bara för BK Häcken utan även mindre föreningar runt om i hela Hisingen.
– APS samarbete hjälper oss bland annat i vår ungdoms- och breddsatsning, säger Thomas Anderson, kommersiell chef, BK Häcken.

Som partner har APS genom åren hjälpt BK Häcken med både hjärtstartare och 6-mannarinkar till föreningens ungdomssatsningar.

– Utefter dialog diskuterade vi vilka insatser som är av vikt. Vår ungdoms- och breddsatsning är en grundpelarna i vår förening. APS är ett tydligt exempel på när man vill göra skillnad på riktigt, säger Thomas.

Samarbetet innebär också resurser för att stötta BK Häckens akademi, skolbesök, aktiviteter i utsatta områden, utbildning av ledare och utvecklingsarbete med psykisk ohälsa, spelarutveckling och olika familjesituationer.

– För oss är det viktigt att även hjälpa andra i vårt närområde. En så pass stor klubb som BK Häcken har stora möjligheter att stötta mindre föreningar i Hisingen. Något APS är med och bidrar till, avslutar Thomas.