Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 25, 2022

Energieffektiviserad drift på Fiskhamnsgatan 10

Genom APS konsultation installeras energieffektiviserade fastighetsdrift på Fiskhamnsgatan 10. Projektet är på uppdrag av Stena Fastigheter och innebär en hyresgästanpassning på kommersiella fastigheter med en totalyta på 2840 m².

APS uppdrag i att hyresgästanpassa fastigheten genomförs i fyra olika etapper i samband med ombyggnation och renovering av fastigheten. Projektet är nu inne på etapp två och tre.

– Vi har konsulterat och projekterat anpassningar av driften gällande både ventilation och VS för delar av fastigheten. Just nu ersätter vi bland annat fasadapparaterna för ventilationen i fastigheten, säger Mikael Maliniemi, VD och Avdelningschef Konsult, APS.

Att APS kompletterar och förbättrar befintlig ventilation på samtliga av hyresgästens våningar och ersätter befintliga fläktar med nytt aggregat, effektiviserar fastighetens energianvändning. Projektet planeras vara klart till våren.

– I de nyrenoverande våningarna installerar vi nya energieffektiva lösningar som baseras på våra utredningar. Därefter återstår hyresgästanpassning på ett sista våningsplan, säger Mikael.