Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 12, 2022

”En blandning av både erfarenhet och nytänkande är vägen framåt”

APS har under senare tid genomgått en generationsväxling – inte minst inom ledande roller. Med Mikael Maliniemi som nytillträden vd, Ida Karlsson som Serviceledare och Christian Rödström och Oscar Stenström som avdelningschefer för ventilation respektive VS / Kyla är mentorskap och organisationens gedigna erfarenhet grunden för framtiden.

Vad är nyckeln till APS fortsatta framgång?

– Nyckeln till APS fortsatta framgång ser jag i företagets valda profil; kundnärhet och det långsiktiga arbetssättet kring det. Med det menas de värderingar som har arbetats upp på företaget, som våra kunder uppskattar, skall leva vidare även när det sker generationsväxlingar, säger Ida Karlsson.

– Det är alltid bra att få in ett nytänkande för att skapa dynamik, så att vi inte bara går i samma fotspår som tidigare. En större andel yngre personer i alla delar av bolaget skapar dessutom bra kontakt med medarbetare och utvecklar sammanhållning. Det tycker jag är viktigt, säger Oscar Stenström.

– En blandning av APS samlade erfarenhet och nytänkande är vägen framåt. Dynamiken från olika åldrar och olika tankesätt innebär att vi alla har något att lära av varandra, säger Christian Rödström.

– Jag tror på att involvera oss yngre när tidigare generation fortfarande befinner sig i verksamheten – precis som vi gör på APS idag. På så sätt kan vi genom mentorskap ta till oss erfarenhet från tidigare ledare. Samtidigt är världen föränderlig och branschen förändras, inte minst inom digitalisering. Vi som är yngre har stora möjligheter att komma med nya synvinklar och kompetens, säger Mikael Maliniemi.