2021-06-16

Effektivt samarbete för SGS Studentbostäder

I samarbete med MVB har APS fått i uppdrag att installera ny ventilation för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder i området Rosendal i Göteborg. 

SGS har omkring 700 studentlägenheter fördelade på ett 20-tal huskroppar i Rosendalsområdet. I samband med att byggföretaget MVB totalrenoverar ett antal lägenheter i beståndet både invändigt och utvändig har APS fått i uppdrag att installera ny ventilation.

– För vår del innebär uppdraget installation av helt ny ventilation i lägenheterna. Det gäller allt från montering av takfläktar och frånluftsfläktar till installation av samlingskanaler på vindarna som sen ska ner i schakt till respektive lägenhet. Tilluften monteras via fasadgaller som vi köper in och som MVB sedan monterar, säger Dick Jidenholm, avdelningschef Ventilation på APS.

Än så länge har vi kommit till tre av åtta etapper. APS uppdrag i första etappen startade i februari 2020. Etapp två påbörjades i mars i år, och etapp tre håller just nu på att projekteras.

– Samarbetet med APS fungerar jättebra. Upphandlingen med SGS sker etappvis och målet är att ha med APS även i kommande etapper om vi själva får möjlighet till det. Ju mer vi lär känna varandra och jobbar tillsammans desto effektivare blir det för alla inblandade parter, säger Magnus Sandberg, projektchef på MVB.

 

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.