Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 20, 2022

Effektiviserar fastighetsdriften redan innan montering

Genom konsultation erbjuder APS energibesparande tjänster och optimerar nya konstruktioner av fastighetsdrift både inför montering och på befintlig konstruktion.
– Våra kunder sparar på både på miljö och ekonomi. Vi ser till att driften är specialanpassad och så effektiv som möjligt, säger Mikael Maliniemi, vd och Avdelningschef, konsult.

För att energieffektivisera kunders fastighetsdrift erbjuder APS konsultation. Inför nya projekt ser APS då till att special-anpassa driften genom att dimensionera, projektera och konstruera ventilation och rörsystem i fastigheter för maximal effekt. Kunden får samtidigt även fram exakta beräkningar på när investeringen betalat för sig själv.

– Först genomför vi en LCC-analys, dvs. livscykelkostnaden både investeringsmässigt samt för drift- och underhållskostnader. Vi jämför alltifrån materialet till val av el och presenterar sedan de mest fördelaktiga utförandena i förhållande till pris, miljö och för ändamålet, säger Mikael.

Tjänsten innebär dessutom energioptimering av befintlig konstruktion. Via energideklarationer och mätningar tar APS då reda på hur mycket energi som går åt i ett hus när det används och hur det kan optimeras.

– Våra kunder uppskattar att vi har all kompetens inom företaget. Vi kan föreslå vilka åtgärder som kan göras och genomföra det själva, avslutar Mikael.

Vill du veta mer om APS konsultation? Kontakta Mikael Maliniemi på 0734-25 27 13 eller mikael.maliniemi@aps.eu