Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 15, 2023

EcoTrim och Mölndals Stad – ett framgångsrikt partnerskap för energieffektivitet

Under det senaste året har APS EcoTrim haft en framträdande roll i att stödja Mölndals Stad med att optimera energianvändningen i deras skolor och förskolor. Samarbetet innefattar regelbundna träffar där APS åker ut på plats för att analysera och optimera energianvändningen i fastigheterna.

Mikael Eriksson, energisamordnare för Mölndals Stad berättar att behovet av energieffektivisering har sina rötter i den typen av fastigheter de hanterar, särskilt skolor och förskolor. Att optimera energianvändningen kan innebära att man justerar ventilationssystem, ändrar när ventilationsaggregat är i drift, samt optimerar värmesystem och temperaturinställningar.

– Dessa byggnader står ofta tomma en stor del av året, och det finns därmed ett ökat behov av att anpassa energianvändningen för att undvika onödiga kostnader, säger Mikael.

En nyckelaspekt av samarbetet är att mäta fastigheterna på ett omfattande sätt. Mikael förklarar att Mölndals Stad nu mäter driftkostnader i allt från solcellsanläggningar, bergvärmepumpar, luft-vatten-system och andra aspekter för att kunna reagera snabbt på förändringar. Genom att samla in och analysera data kan de fatta välgrundade beslut för att öka energieffektiviteten och minska driftskostnaderna.

– Samarbetet mellan APS EcoTrim och Mölndals Stad är ett exempel på hur engagemang, mätning och samarbete kan leda till betydande förbättringar inom energieffektivitet och hållbarhet, säger Daniel Snickert, Energiingenjör, EcoTrim och fortsätter:

– Genom att fortsätta utforska innovativa lösningar och dela kunskap kan de båda parterna möta framtidens utmaningar med ökat förtroende och beredskap, säger Daniel.

Läs mer om EcoTrim på https://www.aps.eu/ecotrim/