Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 19, 2022

EcoTrim håller fastighetens energianvändning i trim

Energisparande åtgärder i en fastighet kan enligt Tony Shaludi, Ansvarig för EcoTrim på APS, vara enklare än man tror. Utmaningen ligger i stället i att bibehålla en energieffektiv fastighetsdrift över tid.

Att se till att fastighetsdriften är så effektiv som möjligt och bibehåller en effektiv energinivå kräver kontinuerligt underhåll.

– Vi hjälper många av våra kunder att hålla koll på energianvändningen genom driftövervakning så att åtgången inte sticker i väg i onödan. Genom uppkopplade system skapar vi oss en bild över reglersekvenser, flöden och temperaturer som hjälper oss att lokalisera eventuella energitjuvar i fastigheter, säger Tony.

Att erbjuda övervakning, uppföljning och energibesparing går under APS tjänsteområde EcoTrim. Det handlar även om att ta fram rätt åtgärder, kompletteringar och investeringar åt kunden, anpassade till fastigheten för att garantera energibesparingar över tid.

– Vi har rätt kompetens inom hela spektrat. Genom konsultation, installation, service samt uppföljning ser vi till att hålla driften så optimerad som möjligt, säger Tony.

Vad är ett generellt bra tips för att spara energi i en fastighet?

– Se till att hålla temperaturer anpassade efter verksamhet och behov. Produkter som drar energi ska ju naturligtvis inte heller vara i gång om det inte används. Finns det mer energieffektiva alternativ, så planera för utbyte av dessa. Försök också att nyttja energi från apparater och personer. Egentligen är det inte mycket svårare än så, säger Tony.

Vill du veta mer om EcoTrim? Kontakta Tony Shaludi idag på telefonnummer 0733 98 89 52 eller maila på tony.shaludi@aps.eu