Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 13, 2018

Dags att energideklarera?

Vi har certifierade energiexperter som kan hjälpa er med allt från att upprätta energideklarationer till att genomföra energiprojekt – och allt i egen regi inom APS.

 

2006 infördes lagen om energideklaration i Sverige, med syfte att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Kraven omfattar alla byggnader större än 250 m2 och som är uppvärmda till mer än tio grader. Undantaget är exempelvis industribyggnader, verkstäder, försvarsbyggnader och byggnader för religiös verksamhet. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert och förnyas minst vart tionde år.

Är det dags att energideklarera någon av dina byggnader? Då kan vi hjälpa dig! Vi har certifierade energiexperter som kan hjälpa er med allt från att upprätta energideklarationer till att genomföra energiprojekt – och allt i egen regi inom APS.

Vill du veta mer, vänligen kontakta Tony Shaludi på telefon 0733 98 89 52 eller mejla till tony.shaludi@aps.eu