Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 3, 2019

Dags att energideklarera?

2019 är energideklarationsår för många fastighetsägare och APS bistår ett stort antal kunder i arbetet för såväl stora som små fastighetsbestånd.

2006 infördes lagen om energideklaration i Sverige och innebär att en byggnads energianvändning ska kartläggas och dokumenteras av en certifierad energiexpert minst vart tionde år. Kraven omfattar alla byggnader större än 250 moch som är uppvärmda till mer än tio grader. Undantaget är exempelvis industribyggnader, verkstäder, försvarsbyggnader och byggnader för religiös verksamhet.

Behöver ni hjälp med energideklarationen? Kontakta då APS som i egen regi gör allt från att upprätta energideklarationer till att genomföra energiprojekt.

Vill du veta mer, vänligen kontakta Tony Shaludi på telefon 0733 98 89 52 eller mejla till tony.shaludi@aps.eu