Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Mar 18, 2020

Corona-information

Människan kommer alltid i första hand för oss på APS. I extraordinära situationer som den nuvarande med Coronaviruset (Covid-19) är det extra viktigt att vi alla gör det vi kan för att minska smittspridningen ytterligare. 

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som mycket hög i Sverige. Därför är det viktigt att alla gör det man kan för att minska risken för spridning. Vi på APS håller oss uppdaterade på utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget innebär det exempelvis att:

    • Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur man bäst skyddar sig själv och andra. Håll dig uppdaterad du också via informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.
    • Känner man sig sjuk ska man stanna hemma. Den 11 mars 2020 beslutade Regeringen att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska personer kan åka till jobbet och grundskolan.
    • Vid alla ärenden hos våra kunders hyresgäster ska APS medarbetare fråga om hyresgästen är, eller misstänks vara, drabbad av viruset. Om svaret är ja, går APS medarbetare endast in om det är absolut nödvändigt, exempelvis vid akut vattenläcka eller elavbrott. Medarbetaren använder då skyddskläder och mask samt ber hyresgästen att hålla behörigt avstånd. Beslut tas i varje enskilt varje fall med ansvarig chef på APS.
    • APS kommer i den mån det är möjligt, inte hålla interna möten som innebär att medarbetare träffas i större grupper. Vid externa möten förs dialog med kund, för att om möjligt hitta andra kommunikationsvägar.

Våra rutiner kan komma att ändras beroende på hur situationen i samhället utvecklas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi återkommer då med uppdaterad information. Vid frågor, vänligen kontakta vd Håkan Prevander på telefon 031-761 00 30.

Vänliga hälsningar,
Vi på APS