Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 15, 2023

Beredskapsteamets vanligaste utryckningar

”DET FINNS INGEN MANUAL PÅ HUR MAN KAN SLIPPA TRÄFFA OSS”

För att fastighets- och systemägare ska kunna känna trygghet dygnet runt erbjuder APS beredskap för när det oväntade inträffar. Beredskapsteamet består av 12 män och kvinnor och APS hjälper idag den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och även hyresgäster med beredskap runt om i Göteborgsområdet.

Fastigheter behöver ibland underhållas dygnet runt – även på kvällar, helger och nätter. APS beredskapsteam är därför alltid förberedda på en eventuell händelse och bidrar aktivt till att både förebygga och åtgärda dem när de inträffar.

– Våra utryckningar sker framför allt efter kontorstid och på nätter och ibland är det dussintals uppdrag tätt inpå varandra. Varje dag är olika och uppdragen kan bestå av allt från till att låsa upp dörrar till att akut åtgärda större vattenläckor, avloppsstopp och elfel, säger Alexander Milkovic, Gruppledare, Beredskapsteamet.

Efter slutförd utryckning skickar beredskapsteamet en återrapport till fastighetsägaren med status på åtgärd och om eventuella efterföljande åtgärder krävs. APS löser även återställande och sanering tillsammans med sina partners.

– Vid vatten- och brandskador ser vi till exempel till att hjälpa fastighetsägare med efterföljande sanering. Vi erbjuder all kompetens för att helt återställa skadorna även efter utryckningen, säger Alexander.