Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Apr 11, 2024

Bättre arbetsmiljö och effektivitet med OVK – O obligatorisk V ventilation K kontroll

För många fastighetsägare är god arbetsmiljö och effektivitet högt prioriterade, och en viktig del av detta är att säkerställa en god inomhusluftkvalitet. Detta är där OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, kommer in i bilden.

OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i bostäder och andra lokaler som genomförs för att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och att inomhusluften är hälsosam att andas. Kontrollen ska utföras regelbundet av certifierade kontrollanter och syftar till att upptäcka eventuella brister eller fel i ventilationssystemet.

Fördelarna med att genomföra OVK är många. För det första bidrar det till att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö genom att minska risken för fukt, mögel och dålig luftkvalitet. Det kan även bidra till att förebygga hälsoproblem såsom allergier och astma.

Utöver att förbättra inomhusluftkvaliteten kan en väl fungerande ventilation även öka energieffektiviteten i fastigheten genom att minska energiförluster och därmed sänka energikostnaderna. Dessutom kan regelbunden OVK bidra till att förlänga livslängden på ventilationssystemet genom att identifiera och åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede.

Sammanfattningsvis är OVK en viktig åtgärd för att säkerställa både hälsa och ekonomisk effektivitet i fastigheter.

För att ge dig en uppfattning om hur ofta en OVK-besiktning bör utföras, här är några exempel:

  • Förskolor, skolor och vårdlokaler: OVK-besiktning ska utföras var tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med FT- eller FTX-ventilation: OVK-besiktning ska utföras var tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med S-, F- eller FX-ventilation: OVK-besiktning ska utföras var sjätte år.
  • Bostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation: OVK-besiktning ska utföras när hela systemet tas i bruk. Därefter finns det inga krav på återkommande OVK-besiktningar.

Genom att regelbundet genomföra denna kontroll kan du som fastighetsägare känna dig trygg i en säker och hälsosam inomhusmiljö. Kontakta oss idag så hjälper vi dig!