Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 13, 2017

APS tecknar samarbetsavtal med Ronald McDonald Hus

Ronald McDonalds Hus i Göteborg kommer från och med september 2017 vara en del av APS arbete för socialt ansvarstagande. Förutom en ekonomisk donation på 50 000 kronor per år erbjuder APS tekniska fastighetstjänster med rabatterad kostnad i form av ett tvåårigt samarbetsavtal. ­

– Vi är glada att APS vill vara med och bidra. Det är viktigt med rätt optimering av fastigheten så att negativ miljöpåverkan minimeras i alla avseenden och med APS har vi nu en trygg partner för fastighetsdriften säger, Anna-Karin Norrman, verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg.

Utöver teknisk drift och verksamhetsanknutna tjänster på fastigheten kommer APS årligen göra fint runt huset, arrangera middag och laga mat till familjerna samt erbjuda andra volontärsinsatser som uppstår vid behov. I probono-delen ingår även tjänster som upprättande av en drift- och underhållsplan, energideklarationer och beredskap.

APS kommer även bli en rådgivande partner och ge kontinuerliga förslag på lämpliga förbättringar för en hållbar fastighetsdrift.

– Ronald McDonalds Hus fyller en enormt viktig funktion för familjer som verkligen har det svårt. Förutom alla mjuka värden i detta engagemang är målet att hjälpa Ronald McDonald Hus till en kostnadseffektiv drift där funktioner upprätthålls och där livslängden på installationer optimeras, säger Tony Shaludi, affärsområdeschef för energi på APS.

Fakta Ronald McDonald Hus

Ronald McDonald Hus erbjuder familjer med svårt sjuka barn ett boende nära sjukhuset där barnet behandlas med specialistsjukvård. På Huset i Göteborg kan man efter en nyinvigd utbyggnad ta emot 41 familjer samtidigt och årligen kommer det nu kunna bo drygt 850 familjer här under längre eller kortare behandlingstider på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.

Ronald McDonald Hus ägs och drivs av en icke-vinstdrivande stiftelse och har funnit i Göteborg sedan 1999. På Huset får familjerna möjlighet till en någorlunda normal vardag trots en tuff och påfrestande tid i livet. För familjerna är boendet kostnadsfritt, men deras hemlandsting betalar en självkostnad som täcker nödvändiga driftskostnader.

Ronald McDonald Hus i Göteborg är ett av fem, och det största RMH i Sverige. I världen finns det ytterligare ca 365 RMH med samma uppdrag och verksamhet.

www.goteborg.ronaldmcdonaldhus.se