Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 17, 2017

APS projekterar VVS för drygt 200 lägenheter i Lundby Park

I Lundby Park mellan Rambergsvallen och koloniträdgårdarna på Hisingen i Göteborg pågår ett av regionens största byggprojekt. På uppdrag av MVB, som bygger för Svenska Hus, har APS projekterat VVS i 3D för 204 av de totalt 800 lägenheter som ska byggas i området.

Lars-Göran Stenborg – APS

Efter månader av projektering är samtliga av APS handlingar nu överlämnade i väntan på bygglov. Den preliminära byggstarten är beräknad till i höst.

– Vi har hanterat hela processen i 3D och gjort precisa bygghandlingar redan i systemhandlingsskedet. Det kräver en större insats initialt men sparar tid och resurser i slutskedet, säger Lars-Göran Stenborg, VVS-konsult på APS drift och underhåll.

Lars-Göran är byggingenjör från Chalmers med inriktning mot VVS. Och efter sina 15 år i branschen har han stor erfarenhet från lägenhetsprojektering.

– När det kommer till teknisk infrastruktur är det viktigt att tänka långsiktigt eftersom systemen ska vara hållbara och även kunna utvecklas över tid, men vi måste också vara kreativa för att skapa den mest effektiva installationen.

I Lundby Park har APS valt att använda garaget under fastigheten för att vinna installationsmässiga fördelar.

– Vi har även optimerat schaktplaceringar och utrymmen för fjärrvärmecentral för att skapa effektiva stråk för värme och tappvatten­.

Under hela processen har APS VVS-konsulter arbetat i nära relation med Mats Nyström som är projektledare på MVB Astor Bygg.

– Jag är imponerad. De agerar på ett sätt som endast kan matchas av de allra största aktörerna på marknaden. Deras nya strategi med VVS-konsulter som Lars-Göran för projektering ”inhouse” är ett smart drag som ger ett stort mervärde för alla inblandade, säger Mats och fortsätter:

– I Lundby Park har vi arbetat okonventionellt med en sömlös process. Det är ett effektivare arbetssätt när det fungerar bra, men kräver ett bättre samarbete över traditionella gränser och discipliner. Här har kontakterna med APS fungerat utmärkt.

Vikten av att komma ut i verkligheten
Lars-Göran har nu arbetat på APS i snart ett år och menar att den största skillnaden med APS är just möjligheten att komma ut på arbetsområdet och med korta kontaktvägar till alla involverade.

– Som VVS-konsult gör vi samtliga ritningsunderlag, beräknar data och frågar sedan direkt projektledaren efter eventuella synpunkter. Därefter åker vi gemensamt ut och tittar på förutsättningarna för uppdraget.

– Tidigare har jag fått kämpa för att få lov att komma ut i verkligheten och vara en naturlig del av projektet. På APS jobbar vi som ett team och att träffa montörer och projektledare hör till de dagliga rutinerna.