Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 8, 2020

APS ökar andelen miljöfordon

Som en del av sin hållbarhetsstrategi och med målet att tanka fossilfritt köper APS från och med 2020 enbart in miljöfordon. Under hösten har man bytt ut ett antal befintliga bilar mot nio nya miljöfordon – något som innebär miljömässiga vinster sett till såväl utsläpp som färre turer på grund av högre lastkapacitet.

APS har en vision om att 95 procent av deras fordon ska vara miljöbilar år 2025 och köper från och med i år endast in miljöfordon. Det långsiktiga målet är att bolagets samtliga personbilar och servicefordon ska drivas av biogas eller vara laddhybrider.

– Alla våra transporter ska vara både effektiva och miljöanpassade och detta som en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar ständigt för att ta vårt ansvar och bidra till ett mer hållbart samhälle och miljö, säger Clas Stenström, delägare på APS.

Fordon och transporter är en viktig del av APS hållbarhetsstrategi, inte minst eftersom kunder är många och utspridda i regionen. APS hållbarhetsstrategi tydliggör hur bolaget arbetar för att bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För APS handlar det bland annat om smarta materialval och resurshushållning, att endast använda förnyelsebar el, hjälpa kunder till den bästa energisparande åtgärden, bidra till föreningsliv och hjälporganisationer och att vara en bra och trygg arbetsgivare.