Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Apr 30, 2024

APS med lyckad revision enligt FR2000

I mitten av april genomförde APS Drift och Underhåll den enligt regelverk årliga revisionen av sitt ledningssystem enligt FR2000. Revisionen, som leddes av Magnus Göthberg från Qvalify AB, resulterade i ett positivt utfall med noll anmärkningar och gav dessutom värdefulla insikter för företagets fortsatta utveckling.

FR2000 är en integrerad ledningssystemstandard för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Linda Friberg, KMA-koordinator hos APS, betonar revisionens betydelse:

– Revisionen är inte bara ett sätt att verifiera att vårt arbete ger resultat, den erbjuder också APS en möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Dessa dagar är alltid mycket lärorika och det går konsekvent bra för oss. Den bekräftar vad vi gör rätt men vi får också alltid med oss värdefull feedback som stärker vårt arbete med kontinuerliga förbättringar, säger Linda Friberg.

Som en del av revisionen granskades företagets processer och rutiner och dess tillämpning i praktiken, vilket kontrollerades genom intervjuer och observationer hos medarbetare, och ledning både ute på projekt samt på huvudkontoret. Magnus Göthberg från Qvalify AB understryker vikten av företagets ansats:

– Kvalitet är till för kunden, miljön för Moder Jord och arbetsmiljön för medarbetarna. APS fokuserade arbete med FR2000-standardens kärndiscipliner återspeglas tydligt i deras interna arbete. Deras engagemang kan vara föredöme för andra, förklarar Magnus Göthberg, Revisionsledare på Qvalify AB.

Med en enad front och klara rutiner som omfattar allt från skyddsarbete till kundrelationer, är APS Drift och Underhåll väl förberedda för framtiden – en framtid som reflekterar företagets engagemang för kvalitet och ansvar enligt FR2000-standarden.