Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 3, 2020

APS löste VVS:en i unikt växthus

Sveriges första växthus inne i en matbutik finns hos ICA Fokus i Göteborg. För VVS-arbetet anlitades APS som löste utmaningarna under några intensiva veckor i juli.

Ekologiskt och närodlat efterfrågas allt mer, och närmare än odlat på plats i matbutiken kan det knappast bli. Först i landet att erbjuda färska kryddor som odlats i butiken är ICA Focus i Göteborg som under augusti skördade de första kryddorna från sitt nya och unika växthus.

Växthuset rymmer omkring 70 kvm odlingsyta och fokuserar till en början på färska kryddor. Viktiga ingredienser som ljus, fukt etc. kontrolleras av ett datasystem. VVS-installationerna har APS löst.

– Det är ett coolt projekt som jag är glad att vi fått bidra till. Vi kopplade in all bevattning, pumpar och tankar och drog även kylrör, säger Oscar Stenström, projektledare på APS.

Uppdragsgivaren SweGreen hade en 3D-modell som visade hur de ville göra och fungerade som underlag för VVS-montörernas arbete. Exempelvis var det självklart att kondensvatten, liksom eventuell överflödig bevattning, ska återvinnas med modern automation. Den största utmaningen var inledningsvis hur man skulle förhindra eventuella vattensamlingar om olyckan skulle vara framme.

– Det fanns inget avlopp på platsen så det blev en fin lösning med pumpgrop och ränna som kopplades ihop med en brunn i butiken. Skulle det bli stora vattensamlingar i växthuset startar pumpen automtiskt och leder vattnet till avloppet, säger Oscar.

APS blev kontaktade i våras och jobbet utfördes under några veckor i juli. Det första skörden av färska kryddor har redan lämnat växthuset och nu hoppas SweGreen att fler matbutiker ska se fördelarna med ett eget växthus.

 

Foto: Christoffer Lindberg