Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 10, 2021

APS hjälper stadens fastighetsjour med akuta ärenden

Genom ett samarbete med Fastighetsjouren i Göteborg hjälper APS beredskapsteam hyresgäster med felanmälningar och akuta ärenden – med allt från vattenläckor till elfel.

Fastighetsjouren är en del av Störningsjouren i Göteborg AB, som ingår i Framtidenkoncernen, vilket är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Störningsjouren arbetar med att skapa trygghet och säkerhet i bostadsmiljöer även för flera av Göteborgs största privata hyresvärdar och ett antal bostadsrättsföreningar.

– Vi arbetar bland annat med akuta fastighetsärenden kvälls- och nattetid där vi tar emot felanmälningar från våra kunders hyresgäster. Får hyresgäster problem i form av en akut vattenläcka, avloppsstopp, elfel eller liknande i sin lägenhet under kvällar och helger så kontaktar vi APS beredskapsteam, säger Tomas Wannerud, Verksamhetschef, Störningsjouren i Göteborg.

Bland kunderna finns bland annat Poseidon och HIGAB som APS har beredskapsavtal med. APS har utöver det även avtal med Got Event som hanterar delar av stadens olika evenemang.

Poseidon är med sina 27 000 lägenheter den största inom koncernen. Vid akuta behov från deras hyresgäster kontaktar Fastighetsjouren APS beredskapsteam som rycker ut. När felet är åtgärdat, återkopplar teamet till Fastighetsjouren, som i sin tur tar ärendet vidare till Poseidon.

– APS gör ett fantastiskt jobb och är väldigt engagerade i sina uppdrag. Det gör att vi kontaktar dom flera gånger varje kväll och under helgerna. Deras beredskapsteam har en väldigt bred kunskap och kan åtgärda det mesta, säger Tomas.