Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Mar 6, 2020

APS hjälper Kungsleden till service dygnet runt

Vid årsskiftet startade fastighetsbolaget Kungsleden upp en egen driftorganisation i Göteborg. För att kunna ge sina hyresgäster toppservice dygnet runt, året runt tar de hjälp av APS beredskapsteam som rycker ut på akuta ärenden under kvällar och helger.

– Vi vill kunna ge våra kunder snabb och bra service oavsett tid och dag. Våra egna fastighetsskötare hanterar ärenden som inkommer under kontorstid och när akuta ärenden uppstår under andra tider tar vi numera hjälp av APS, säger Håkan Nässén, teknisk förvaltare på Kungsleden Göteborg.

Fastighetsbolaget Kungsleden har verksamhet i framförallt Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Sammanlagt äger och förvaltar Kungsleden mer än 200 kommersiella fastigheter, framförallt kontor.

Samarbetet inleddes vid årsskiftet och på Kungsleden är man nöjd med APS arbete. APS uppdrag inkluderar Kungsledens alla fastigheter i Göteborgsregionen, totalt ett 40-tal.

– APS tar hand om alla slags ärenden som dyker upp. Det märks att de är vana vid att jobba med fastighetsdrift och jour. Kommunikationen fungerar väldigt bra och de satte sig snabbt in i vår verksamhet , säger Håkan Nässén.

God service innebär inte bara snabba och rätt åtgärder. Det ska också vara lätt att anmäla fel och för Kungsledens kunder har samarbetet med APS inte förändrat något praktiskt. För oavsett tid på dygnet felanmäler kunderna till samma operatör, som förmedlar arbetet till de egna fastighetsskötarna eller till APS.

Foto: Kungsleden