Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 26, 2016

APS hjälper elever att gå från lärling till kollega

Som ett steg i rätt riktning gällande utmaningen kring kompetensförsörjningen inleder APS nu ett samarbete med Praktiska gymnasiets VVS-elever i Kungsbacka.

Skolans idé och grundtanke är att med hjälp av rätt företag låta eleverna slussas ut i arbetslivet och gå vägen från lärling till kollega. En viktig del i samarbetet är att bidra till att eleverna utvecklar rätt kompetenser i sin vidare utbildning, något som blir lättare när de själva ser och lär sig vilka kompetenser som efterfrågas i verkligheten.

För att praktikutbildning ska leda vidare till anställning krävs långsiktighet och ett ömsesidigt utbyte mellan alla parter.

– Vi arbetar långsiktigt och förhoppningen är att alla som vi tar emot och som har visat engagemang för yrket ska kunna gå från lärling till kollega efter avslutat utbildning, så det är ”win-win” för såväl APS som för Praktiska Gymnasiet, men även för samhället säger Oscar Stenström, ansvarig för lärlingarna från Praktiska hos APS drift och underhåll.

Först ut som lärling hos APS är Rasmus Hallberg, 17 år, som nu gör sin första termin på Praktiska Gymnasiet. För att skolas in i yrket i lämplig takt varvas teori och praktik kontinuerligt och andelen arbetsplatsförlagd utbildning ökas succesivt under hela utbildningstiden.

– Första året är eleverna ute två dagar i veckan, år två blir det tre dagar och sista året handlar det om fyra dagar säger Oscar.

För APS del handlar det om att skapa nya jobb och vara med att bidra till skolans motto med målet att eleverna ska gå från lärling till kollega. Ett motto som APS köper till fullo.

– För att motverka problemen med kompetensförsörjningen är det viktigt att vi arbetsgivare bjuder till. Att bidra i utbildandet av framtidens medarbetare känns därför som en självklarhet säger Clas Stenström, VD på APS Drift och underhåll.