Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 25, 2021

APS har undertecknat Klimat 2030

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande är en självklar del av APS verksamhet och styrning. Därför har bolaget nu senast skrivit under kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

 

Omställningen till ett mer klimatsmart samhälle är en utmaning, samtidigt har alla möjlighet att bidra på ett eller annat sätt. APS har under flera år varit medlemmar i bland annat CSR Västsverige och har nu även tagit ställning i klimatfrågan genom att skriva under Klimat 2030.

– Vi vill genom vårt deltagande visa APS tar ställning och att vi vill bidra till en klimatsmart region. Förutom att göra gott själva hoppas vi att kunna motivera och inspirera andra att göra detsamma. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Clas Råbe-Stenström, marknadschef och delägare på APS.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige och kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är ett sätt att driva utvecklingen till en klimatsmart region. Satsningen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och allt från företag och kommuner till föreningar och andra organisationer kan ansluta genom att skriva under.

APS åtaganden inom Klimat 2030:

  • APS fordonsflotta uppdateras löpande och visionen är att 95 procent av våra fordon ska vara miljöbilar år 2025. Idag är 36 procent av bolagets fordon miljöklassade.
  • Inom APS köper vi miljömärkta produkter vad gäller kontorspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, kaffe, te och andra förbrukningsvaror.
  • Avfall som genereras i APS verksamhet samt på Lergodsgatan sorteras enligt ett antal fraktioner och i byggnaden finns en miljöstation med utförlig information. Vår ambition är att sortera i så stor utsträckning som möjligt.
  • APS använder enbart förnybar el (vindkraft och solenergi) genom avtal med EON.
  • APS jobbar för att sänka kunders energiförbrukning i byggnader genom förebyggande underhåll och installation av nya mindre energikrävande produkter.
  • APS utför energideklarationer som kan resultera i energioptimerande åtgärder. Vi arbetar också med att bibehålla och/eller förbättra våra kunders ventilationsutrustning. Detta kan även ha positiva hälsoeffekter för de i lokalerna.
  • Vi ser till att kundernas utrustning bibehåller kapacitet och inte behöver bytas ut i onödan.

Läs mer på klimat2030.se.