Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 22, 2023

APS har nu 60% miljöfordon

När APS införskaffade två nya el-bilar i oktober innebär det nu att företaget har 60% miljöfordon.
– Det känns fantastiskt att vi närmar oss vårt mål, säger Mikael Maliniemi, vd.

År 2019 beslutade man på APS att i möjligaste mån endast köpa miljöklassade fordon och satte målet att 9 av 10 fordon ska vara miljöbilar senast 2025. Med två stycken nya elbilar har APS nu 60% miljöbilar i sin fordonsflotta.

– Vi har som mål att 95 procent av bolagets fordon ska vara miljöfordon senast 2025 – ett skifte som sker löpande när det är dags att byta ut en befintlig bil eller utöka fordonsflottan i takt med att bolaget växer.

När skatten på dieselfordon höjdes kraftigt 2020 var det många privatpersoner och företag som valde att ta steget till miljöfordon. Då var APS redan en bit på väg och hade ett antal miljöfordon, men bestämde sig då för att öka övergången till fossilfritt.

Idag består vagnparken av 96 fordon, av dessa är 38 fossilfordon och 58 miljöklassade fordon. Av dessa är 31 rena elfordon, 17 körs på BioGas och 10 st är laddhybrider.