Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Apr 29, 2021

APS gasar i omställningen till fossilfri fordonsflotta

År 2020 beslutade man på APS att endast köpa miljöfordon och satte målet att 9 av 10 fordon ska vara miljöbilar senast 2025. Sedan dess har flertalet hybrid-, el- och biogasbilar införskaffats och nu fyller man framförallt tankarna med gas.

När skatten på dieselfordon höjdes kraftigt 2020 var det många privatpersoner och företag som valde att ta steget till miljöfordon. Då var APS redan en bit på väg och hade ett antal miljöfordon, men bestämde sig då för att öka övergången till fossilfritt.

Den första hybridbilen köpte APS in redan 2018 och har sedan dess tagit in såväl fler hybridbilar som elfordon till bolaget. När FordonsGas tog kontakt med APS och undrade varför man inte körde gasbilar kändes det som en självklar utveckling av satsningen som påbörjats menar Clas Råbe-Stenström, som ansvarar för APS fordonsflotta och är med och driver APS hållbarhetsarbete.

– Miljöaspekten är såklart väldigt viktig för oss och vi vill vara en långsiktigt hållbar aktör och samarbetspartner för våra kunder, inte bara när det gäller smarta fastighetslösningar utan också hur vi tar oss till och från våra kunder, säger Clas.

På APS arbetar ett 80-tal personer och många har bilen som arbetsplats stora delar av dagen så att det finns plats och att allt fungerar är givetvis ett måste. Med bra utbud av tankstationer för gas är det inga problem att tanka och köra långt.

APS har som mål att 95 procent av bolagets fordon ska vara miljöfordon senast 2025 – ett skifte som sker löpande då det är dags att byta ut en befintlig bil eller utöka fordonsflottan i takt med att bolaget växer. Som det ser ut i dagsläget kommer APS framöver att framförallt satsa på el- eller biogasbilar.