Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 24, 2017

APS förstärker med ny ekonomichef

APS stärker upp organisationen med Mikael Kruse som ny ekonomichef. Mikael kommer närmast från fastighetsbolagen Kungsleden och Hemsö. Dessförinnan har han arbetat tio år som redovisningskonsult på Ernst & Young. Nu ska han hjälpa APS att konsolidera verksamheten.

APS har under de senaste åren expanderat med en fördubbling av såväl omsättning som antal anställda. Att expandera med eget kapital ställer krav på verksamheten och nu är tiden mogen för nästa steg i bolagets utveckling.

Mikael tillträdde tjänsten i januari och har sedan dess hunnit sätta sig in i verksamheten och påbörjat processen som innebär att fördela bolagets ekonomiflöden efter affärsområdena Ventilation, VVS, Service och EcoTrim.

– Vi är oerhört glada att Mikael är på plats. Förutom den ekonomiska kompetens vi behöver för en stabil tillväxt tillför Mikael nya affärsmässiga perspektiv från sina olika uppdrag inom fastighetsbranschen, säger Valentino Cangovski, operativ chef på APS.

– Vi är ett bolag på väg framåt med ambitionen att växa och öka vår professionalitet. Ekonomi handlar i mångt och mycket om att skapa rätt struktur och det är den jag inledningsvis arbetar för att förbättra, säger Mikael Kruse.

För att lyckas behövs en ny typ av ekonomisk styrning som Mikael fått i uppgift att implementera.

– Jag har en klar bild på vad jag ska göra och har en tydlig målbild av ledningens visioner för bolaget. Införandet av ett nytt systemstöd i kombination med konsolideringen ger ett mycket bra stöd för den fortsatta expansionen.

Tidigare roller har gett Mikael förståelse för hur viktigt driftnettot är för en fastighet – inte bara i den dagliga driften utan också i det ekonomiska värdet som som ur ett miljöperspektiv. Mikael kommer därför skapa ekonomiska nyckeltal som påvisar den ekonomiska effekten av APS energieffektiviseringstjänst EcoTrim.

– Som före detta fastighetsekonom vet jag hur optimering av driften påverkar direktnettot positivt och med det även värdet på fastigheten. ­­Även på befintlig utrustning ger EcoTrim en relativt stor energibesparing bara genom att optimera anläggningen, vilket kräver en helhetssyn och en förståelse för hela fastigheten. EcoTrim ligger rätt i tiden både vad gäller ekonomi och miljö så det ska bli intressant att se hur konceptet utvecklas, avslutar Mikael.