Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
May 2, 2019

APS drift och underhåll vinner ramavtal med Mölndals stad

APS har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Mölndals stad. Avtalet avser rörarbeten för kommunens omkring 200 fastigheter, cirka 3 900 hyresrätter och hundratal lokaler.

Mölndals stad har drygt 68 000 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Som stor fastighetsägare är det viktigt att ha snabba, flexibla och professionella leverantörer knutna till sig.

– Vi har flera samarbeten med kommunala bolag inom Göteborgs Stad och är mycket glada att nu även få arbeta för Mölndals stad. Kommuner har ett brett och stort samhällsansvar med många typer av kunder och där vi gärna bistår med vår expertis, säger Clas Stenström, delägare på APS.

Det ingångna avtalet avser hantverkstjänster inom området rörarbeten och innefattar löpande reparations-, service- och underhållsarbeten samt mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten i kommunens fastigheter. Även akuta utryckningar vid exempelvis läckage ingår. Uppdragen sker på avrop.

Ramavtalet inkluderar såväl hyreshus och skolor som kommersiella lokaler och fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Samarbetet inleddes 1 maj 2019 och löper över fyra år.