Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 1, 2024

APS Drift och Underhåll stärker hållbarheten på arbetsplatsen med TEAM Hälsa och och TakeNote

APS Drift och Underhåll främjar en sund arbetsmiljö i samarbete med APS företagshälsovård TEAM Hälsa och TakeNote– ett kraftfullt verktyg för sjukfrånvarohantering. Med fokus på medicinskt bedömd frånvaro från första dagen, tidig signalupptäckt och kontinuerlig sjukvårdsrådgivning strävar vi mot kortare sjukperioder och friskare medarbetare.

 

Mikael Maliniemi, VD på APS Drift och Underhåll, kommenterar:
– Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö som främjar välmående och hållbarhet. Implementeringen av TEAM Hälsa är ett viktigt steg för att säkerställa en strukturerad och effektiv hantering av sjukfrånvaron, och det stöder vår vision om en hälsosam arbetsplats.