Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Sep 8, 2020

APS i långsiktigt samarbete med EdetHus

AB EdetHus äger och förvaltar lokaler och fastigheter tillhörande Lilla Edets kommun, allt från kommunala verksamheter till industrilokaler och bostäder. Efter en offentlig upphandling har bolaget inlett ett samarbete med APS som ska hjälpa fastighetsbolaget att underhålla och säkra fastighetsdriften.

Nygårdsskolan. Foto: Peter Larsson, EdetHus

Genom det treåriga avtalet ansvarar APS, tillsammans med ett annat driftbolag, för att underhålla och driftsäkra i alla fastigheter som EdetHus hyr ut. Och även om EdetHus är en förhållandevis liten aktör har bolaget en stor bredd på fastighetsbeståndet som innefattar exempelvis skolor, äldreboenden, industrilokaler och bostäder.

– Det är ett spännande uppdrag med stor variation. Vi kommer göra allt från att byta cirkulationspumpar och elpannor, till att korrigera värmeläckage och rörsystem. Samarbetet är relativt nytt och än så länge har vi bara utfört några enstaka jobb, men med stor variation sett till både fastigheter och teknik, säger Kenneth Nyberg, Projektchef på APS.

EdetHus fastigheter är utspridda över hela kommunen vilket inte bara innebär stora avstånd utan även att det ofta saknas större gemensamma fjärrvärmenät. Istället sker driften via till exempel egna el- och värmepumpar som kräver individuell service och underhåll.

– APS har redan gjort en mängd fina insatser. Bland annat har man bytt en värmepanna på Nygårdsskolan och genomfört en akutinsats på Fuxernaskolan, där man snabbt kunde byta en cirkulationspump. Det är en stor fördel för oss att APS har tekniker som bor i närheten och som snabbt kan vara på plats, säger Peter Larsson, Teknisk förvaltare på EdetHus.