2021-08-26

APS breddar sin kompetens ytterligare

APS breddar sin kompetens genom att projektledare inom varje tjänsteområde nu är utbildade inom BAS-P / BAS-U och kan ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare. Byggarbetsmiljösmordnare i planeringsskedet (BAS-P) och i utförandeskedet (BAS-U) behövs när det är en särskild risk* involverad för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, renovering, felavhjälpande med mera.

Vid byggnads- och anläggningsarbeten är det ofta flera olika aktörer och personer på plats. Som utbildade byggarbetsmiljösamordnare har APS projektledare inom varje tjänsteområde som genom erfarenhet, kompetens och formell utbildning kan göra riskbedömningar och se till att hela arbetsplatsen förblir säker.

– När du anlitar APS har vi nu utbildade projektledare som kan ta rollen som samordnare i såväl planeringsfasen som utförandefasen rörande arbetsmiljön för uppdraget, säger Clas Stenström, Marknadsansvarig, APS.

Vid arbeten med särskild risk* är det alltid uppdragsgivaren, d.v.s. beställaren eller byggherren, som har ansvaret att säkerställa en dokumenterad riskbedömning samt att det finns en arbetsmiljöplan på plats. Det är även uppdragsgivaren som utser en BAS-P och en BAS-U, och att dessa har den erfarenhet och kompetens som krävs för uppdraget.

– Som byggarbetsmiljösamordnare gör vi en handlingsplan om problem uppstår och hur detta ska åtgärdas. Vi ser även till att arbetsmiljöplanen alltid är tillgänglig för alla parter på byggarbetsplatsen. Framför allt ser vi till att inga onödiga risker tas och att säkerheten alltid kommer först, säger Clas.

Oberoende om det är ett installations-, beredskaps-, service-, eller ett konsultationsuppdrag kan APS ta uppgiften för att riskbedömningar görs och att uppdraget utförs säkert, tryggt samt planerat för alla inblandade parter.

* Med ”Särskild risk” avses de i lagstiftningen 13 definierade risker, t.ex. arbete hög höjd, nära fordonstrafik, asbest m.m.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.