2021-11-16

APS blir kunskapspartner till Universeum

– Samarbetar för en hållbar samhällsutveckling

Efter ett mångårigt samarbete tar APS drift och underhåll nu klivet till att bli kunskapspartner till Universeum. Samarbetet ska bidra till ökad innovationskraft och stärkt kompetensförsörjning inom fastigheters drift- och energieffektivisering mot en hållbar samhällsutveckling.

Sedan 2014 har APS haft medarbetare på plats hos Universeum alla vardagar och i beredskapsläge under helger. APS bistår då med energieffektivisering i form av fastighetsförvaltning, underhåll av värme, vatten och ventilation och säkerställande i driften av vetenskapscentrets tekniska utställningar.

– Vi har optimerat hela Universeums drift genom att bland annat byta ut hela kyl- och värmesystemet. Med bra inomhusklimat håller vi oss friskare och mår bättre. Vi strävar alltid efter det mest miljöanpassade och hållbara lösningarna, något som stämmer väl överens med Universeums ambitioner i sitt arbete, säger Clas Råbe-Stenström, delägare, APS.

Universeum tar idag emot runt 600 000 besökare årligen. Vetenskapscentret är en viktig och kraftfull arena för folkbildning och lärande inom naturvetenskap och teknik för både barn och vuxna. Redan 1999, i samband med Universeums uppförande, tilldelades man statliga medel för att arbeta med hållbar utveckling.

– Kunskapspartners likt APS bidrar med ovärderlig kunskap och erfarenhet i vårt arbete. I ett större perspektiv är fastighetsdrift med och påverkar till hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, säger Carina Halvord, vd, Universeum.

Som kunskapspartner ska APS tillsammans med Universeum bidra till ökad innovationskraft och stärkt kompetensförsörjning för en hållbar samhällsutveckling.

– Syftet är att vi tillsammans ska ge både barn och vuxna kunskap och förmåga att göra jorden till en bättre plats att leva på. Vi kommer att dra nytta av varandras kompetens och kraft för att sprida kunskap och bidra till en hållbar samhällsutveckling, avslutar Carina.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.