Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Dec 8, 2023

APS Beredskapsteam – snabb respons genom mångsidig kompetens

Under året har APS beredskapsteam visat sig vara en oumbärlig kraft när det kommer till att hantera utmaningar och säkerställa en smidig fastighetsdrift, oavsett tid på dygnet. Med Alexander Milkovic som Gruppledare för Beredskapsteamet har teamet blivit en central del av APS strategi för att hantera akuta situationer och säkerställa en effektiv service.

APS beredskapsteam består idag av elva dedikerade medlemmar – Johan, Patrik, Fredrik, Pontus, Niklas, Albin, Alexander, Hamid, Jonathan, Daniel och Alexander. Teamet har tillgång till två specialutrustade beredskapsbilar och flera dedikerade servicefordon för att snabbt kunna nå och lösa kunders problem runt om i Göteborg.

– Det som utmärker Beredskapsteamet är att alla kommer från olika avdelningar inom organisationen, däribland VS, ventilation, och rör. Denna mångfald säkerställer att gruppen besitter en omfattande kunskapsbas och kan effektivt ta itu med olika typer av utmaningar, säger Alexander Milkovic.

Samverkan och Kunskapsutbyte

Enligt Alexander Milkovic är en av de viktiga aspekterna av Beredskapsteamet förmågan att samarbeta och lära av varandra. Varje teammedlem tar med sig sitt expertområde, men det finns också en tydlig strävan att bredda kunskapen inom gruppen. Till exempel kan medlemmar med rörkompetens delta i ärenden som rör styr- och reglersystem för att lära sig mer och öka sin kompetens.

Julhelgens utmaningar och tips

Inför julhelgen delar Alexander Milkovic några värdefulla tips för att undvika onödiga avbrott. Han betonar att många incidenter beror på överbelastning och nämner särskilt att lösa ut säkringar och jordfelsbrytare är vanligt förekommande. Med tanke på att många firar jul och har flera elektriska apparater igång samtidigt är det viktigt att vara medveten om belastningen för att minimera risken för oönskade avbrott.

– Beredskapsteamet står redo att agera dygnet runt, med två beredskapsgrupper som täcker veckans alla dagar. Dessutom finns backup-mekanismer för att snabbt kunna tillkalla kompetent personal vid behov.

APS Beredskapsteam fortsätter att vara en garant för snabb respons och mångsidig kompetens, vilket säkerställer att kunderna kan lita på en pålitlig service även under de mest utmanande tiderna.