Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Jun 8, 2020

APS beredskapsteam ser till att allt rullar så snart som möjligt

APS beredskapsteam består av hantverkare med bred kompetens inom fastighetsservice och drift men också med riktade behörigheter och kundspecifika utbildningar. Dessutom har teamet ofta också en samordnande roll vid mer omfattande incidenter som kräver insatser från flera aktörer.

– Vi är många kunders extra hand och hjälper dem med allt från service och underhåll under dagtid, till att lösa driftstopp och akuta problem under kvällar och helger. Kunderna verkar inom många olika branscher så det är viktigt att vi har en bred kompetens men också specifika kunskaper inom mer specifika områden, säger Alexander Milkovic som är gruppledare för beredskapsteamet.

Grundläggande behörigheter inom arbetsmiljö, heta arbeten, arbeten på höga höjder etcetera är en självklart, men lika viktigt för APS är att kunna möta kunders mer specifika behov. Därför är exempelvis alla i teamet utbildade inom teknisk och kemisk bassängdrift, vilket är en förutsättning för att bistå simanläggningar men också verksamheter med mindre pooler som tex hotell och spa-anläggningar.

Något som de flesta kunder har behov av och många uppskattar, är att alla i APS beredskapsteam också är utbildade anläggningsskötare för sprinkler och brandlarm.

För företag med stora fastigheter och omfattande fastighetssystem är det vanligt att man kommer överens om kundspecifika utbildningar.

– Det är många som intresserar sig för våra tjänster och det är vi såklart väldigt glada för. Precis som våra kunder är vi angelägna om att lösa uppdragen på bästa sätt och det är känns bra att teamets utbildningsplan kan anpassas efter behov och efterfrågan, säger Alexander.

Incidenter och driftstopp händer inte sällan utanför kontorstid och som kundernas externa jour står APS beredskapsteam ständigt stand-by för ett stort antal kunder. Dessutom finns ett stödteam som också kan aktiveras om behov uppstår.

– Vi har snabb inställningstid och löser det mesta snabbt och på egen hand. Är det mer omfattande skador som uppstått, exempelvis en brand, utför vi inte bara vårt del av arbetet utan har också en samordnande roll där ser till att alla tas in i rätt ordning och gör sin del av jobbet. Vårt mål är alltid att kundens verksamhet ska påverkas så lite som möjligt och att allt ska rulla på som vanligt så snart som möjligt. När kunden kommer till jobbet efter helgen ska där finnas en rapport om vad som gjorts och eventuellt även kommer att göras, säger Alexander.