Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Oct 23, 2019

APS beredskapsteam redo att rycka ut i Ale

APS utvidgar uppdragen norr om Göteborg genom beredskapsavtal med Rikshem. Avtalet gäller Ale-området och innebär att APS hanterar fastighetsägarens felanmälningar och akut underhåll utanför kontorstid.

APS Beredskapsbil

Sedan september bistår APS Rikshem med beredskap på åtta samhällsfastigheter och hyreshus i Ale kommun. Samhällsfastigheterna består bland annat av äldreboenden och LSS-boenden. Uppdraget inkluderar cirka 350 bostäder och tillhörande verksamhetsytor – sammanlagt runt 28 000 kvadratmeter.

– Vi har ett ganska stort fastighetsbestånd i Ale och många verksamheter med funktioner som kräver mycket snabb och högre servicegrad än i vanliga hyreslägenheter. Internt har vi inte den bemanning som behövs för att sköta beredskapen utan behöver externt stöd, säger Håkan Carlsson, Fastighetschef på Rikshem.

Det är dock inte första gången som Rikshem och APS arbetar tillsammans.

– Vi hade goda erfarenheter av APS från ett tidigare samarbete kring vår tidigare BoViva-fastighet på Eriksberg. Så när det tidigare kontraktet i Ale löpte ut valde vi att anlita dem. Avtalet gäller ett år i taget men ambitionen är att utveckla samarbetet så att APS kan bistå vår egen personal med hjälp i olika sammanhang, säger Håkan Carlsson.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och tillhandahåller såväl lägenheter som samhällsfastigheter och bilplatser. Rikshem bildades 2010 då Vasakronan valde att sälja sina bostadsfastigheter och koncentrera sig på affärsfastigheter. Bolaget hette då Dombron och verkade framförallt i Uppsala. Idag har Rikshem verksamhet på ett stort antal orter i Sverige.