Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 9, 2022

APS är en av två i Göteborgsregionen med R-licens

Etik och moral allt viktigare för medarbetare och kunder

Som en del i sitt hållbarhetsarbete har allt fler företag fokuserat allt mer på etik och moral. Bästa kvittot på att man gör rätt är en R-licens, som bidrar till att ”bygga in” just ett etiskt och moraliskt synsätt hos medarbetarna.
Licensen är svår att få och att bibehålla, då den bland annat bygger på årliga undersökningar, som är konfidentiella, bland medarbetarna.

– Alla som arbetar på och med APS Drift och Underhåll ska vara mycket stolta eftersom det är ett av endast två företag i sin bransch i Göteborgsregionen som har en R-Licens, säger Leif Alvgard, vd, R-Företagen.

En R-licens, som är en etisk kvalitetsmärkning bland rekommenderade företag, utfärdas av R-företagen. Det innebär att ett företags förhållningssätt till etik är värt att rekommendera för en genomgående god företagskultur, vilket syftar till att bidra till en positiv samhällsutveckling.  Långsiktigt handlar det om att eftersträva ett gott bemötande, hänsyn, omtanke och respekt mot varandra, sina kunder och i sitt företagande. En R-licens ges bara ut till företag som aktivt kan visa på att de aktivt uppmärksammar etik inom sitt företag. Idag finns det totalt ett par hundra företag inom svenskt näringsliv som har R-Licens.

– På grund av att licensen bara kan fås genom rekommendation undviker vi ytlighet. Ledare från olika företag måste gå i god för varandra och det är först efter rekommendation, följt av en extern ekonomisk granskning, som en R-licens ens kan övervägas för ett företag, säger Leif Alvgard, vd, R-Företagen.

Utefter rekommendation, ekonomisk granskning och visat intresse från företaget kontaktar R-företagen det rekommenderade företaget, då för en intern granskning.

– Precis som vi gjort för APS så intervjuar vi företagsledningen där vi vill ha svar på hur och varför etik är viktigt. Det kan då t.ex. handla om att avstå kortsiktigt ekonomiskt lönsamma beslut till fördel för etisk långsiktighet.

– Därefter mäts medarbetarna konfidentiellt genom intervjuer och minst vartannat år för att säkerställa att kraven som företaget påstår sig ha, faktiskt efterlevs i vardagen. Först då kan en R-licens utföras, säger Leif.

Vad vinner jag som kund till APS på att företaget har en R-licens?

– Alla kunder kan känna en garanti för att alla medarbetare som kommer från APS har en mycket hög etisk och moralisk medvetenhet, vilket bland annat skapar stor trygghet, förklarar Leif Alvgard.

Vilka är de största fördelarna med R-licens för ett företag?

– Rent konkret handlar det om ett högre välbefinnande och ett större kundfokus bland medarbetarna.
– Vidare kan vi tydligt utläsa att medarbetare hos företag med R-licens har en högre arbetsmoral och lägre sjukfrånvaro. Det senare till följd att man har mindre anledning att vara hemma på grund av att man inte trivs på jobbet. Vi ser också att eventuell mobbning och andra trakasserier försvinner.
– I förlängningen leder detta till en ökad lönsamhet, berättar Leif Alvgard.

Genom sin R-licens får APS ta del av seminarier, utbildningar och interna verktyg från R-företagen för att upprätthålla, mäta och utveckla sitt arbete med etik och moral.

– Ett företag som APS är värdedrivet och vill inget hellre än att göra rätt. De eftersträvar hela tiden att utvecklas med rätt medarbetare, affärer och kultur vilket är bra exempel på när en R-licens hamnat helt rätt, säger Leif.

Att inneha en R-Licens skapar även en gemensam identitet inom APS, där märkningen förutsätter och påminner om god attityd och kvalitet både mot kunder, bland medarbetare, företagets ledning och i sina affärsmässiga beslut.