2021-02-10

Ansvar och skyldigheter rörande arbetsmiljön

Att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska ha en byggarbetsmiljösamordnare som ser till att arbetsplatsen är säker vet de flesta. Men visste du att APS kan ta den rollen? När du anlitar APS har vi personal som är utbildade och kan ta rollen som samordnare i såväl planeringsfasen som utförandefasen rörande arbetsmiljön för uppdraget.

Vid byggnads- och anläggningsarbeten är det ofta flera olika aktörer och personer på plats. Arbeten behöver samordnas för att underlätta processen men också för att personalen inte ska utsättas för risker. Därför finns särskilda regler.

– Som arbetsgivare har man alltid ett arbetsmiljöansvar för sina medarbetare, oavsett var de arbetar. Men det är också tryggt att vi har personal som är utbildade och kan ta rollen som samordnare i såväl planeringsfasen som utförandefasen ute hos kund. Det blir en extra trygghet för både oss själva och för kunden, säger Clas Stenström, delägare på APS.

BAS-P och BAS-U behövs för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, renovering, felavhjälpande med mera. BAS-P är den person som har ansvar för arbetsmiljön under planeringsfasen. BAS-U är den person som har fått förtroendet att ansvara för arbetsmiljön under själva utförandefasen. Det är uppdragsgivaren, dvs beställaren eller byggherren, som har det grundläggande ansvaret och som utser dessa personer, samt att dessa har de kunskaper som krävs för uppdraget.

– När vi tecknar ramavtal med våra kunder tecknar vi även ett avtal där APS koordinerar arbetsmiljön för bygguppdrag och där vi självständigt ansvarar för planering, projektering och utförande, berättar Clas Stenström och fortsätter.

– Även om byggherren har det allra yttersta ansvaret kan vi även samordna för skyldigheter rörande arbetsmiljön för uppdraget, omfattande byggarbetsmiljösamordning, ev. förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och övrig dokumentation enligt Arbetsmiljölagens krav.

Oberoende om det är ett beredskaps-, service-, installations- eller ett konsultationsuppdrag kan APS ta ansvaret för att riskbedömning görs och att uppdraget utförs säkert, tryggt samt planerat för alla inblandade parter.

Vill du veta mer? Kontakta Clas Stenström.

 

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.

   Vi gillar kakor!

   Både till kaffet och på internet. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer här.