Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Nov 24, 2023

Ackreditering för trycksättning med gas

För att vara säker på att rörledningar och tryckkärl fungerar ska de kontrolleras. Ett sätt att göra det är genom provningsmetoden trycksättning med gas. APS har blivit ackrediterade för trycksättning med gas av SWEDAC.

Provning via trycksättning med gas är ett riskfyllt arbetsmoment eftersom det inte alltid går att vara säker på att anordningen håller. Föreskriften gäller säkerhet både för egen personal och för andra personer.

Alla organisationer som tryckprovar eller täthetsprovar med gas ska vara ackrediterade. Undantag gäller för mycket låga tryck på under 0,03 bar och små anordningar vid tryck upp till 3 bar.

Läs mer på https://www.swedac.se/amnesomraden/trycksattning-med-gas/ eller kontakta oss idag så berättar vi mer!