Besiktning & Konsultation

Det är viktigt att ha varaktiga och hållbara mål i alla tekniska projekt. Tack vare att vi är flexibla och tar steget in i våra kunders projekt eller i deras dagliga verksamhet blir vi en naturlig del av projektutvecklingen och kan tillhandahålla såväl konsultation och rådgivning som analys och uppföljning.

För att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder med allt inom konstruktion, produktval och fastighetsutveckling ser vi till att vara med tidigt i nya projekt. Vi upprättar förslag, ritar och tar fram detaljerade och konkreta underlag för det bäst lämpade systemvalet för våra kunders konstruktion. Vi utreder även befintliga konstruktioner och tar fram tydliga beslutsunderlag med effektiva åtgärdsrekommendationer. Självklart ser vi på alla konstruktioner ur ett helhetsperspektiv.

Vi utför konsultation, konstruktion och besiktning samt utför allt från obligatorisk ventilationskontroll, funktionsbesiktning, statusbesiktning och konditionstester till alla typer av mätningar och loggningar relaterade till inomhusmiljö.

Vill ni ha hjälp med besiktning eller konsultation, eller vill ni boka ett förutsättningslöst möte? Slå en signal på 031-761 00 30 eller använd formuläret nedan.

Våra värderingar

APS Drift och Underhåll AB engagerar oss i vår omvärld och drivs av en strävan efter att bidra till ett bättre samhälle, en minskad miljöpåverkan samt att värna om biologisk mångfald. Därför arbetar vi aktivt med CSR-frågor.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.