Tryggt med APS

Att anlita APS ska kännas tryggt och bra, och man ska alltid känna sig säker på att få ett väl utfört arbete. APS är bland annat ett FR2000-certifierat företag, auktoriserat enligt Säker Vatten och R-licensierat.

FR2000-certifierat

APS är ett FR2000-certifierat företag och i enlighet med denna standard arbetar vi med ett ledningssystem som omfattar såväl kvalitet, miljö, och arbetsmiljö som kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande.

Ledningssystemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs mer på fr2000.se

 

Säker Vatteninstallation

Att erbjuda en säker och trygg VS-installation är en självklarhet och därför är våra VS-montörer, arbetsledare samt projektörer utbildade i Säker Vatteninstallation.

I dessa branschregler ställs krav på både oss som utförande VS-företag och de produkter vi använder. APS är auktoriserat enligt Säker Vatten vilket också är organisationen bakom reglerna och de som ställer kraven samt kontrollerar att de uppfylls.

Läs mer om Säker Vatten.

 

Etiskt kvalitetsmärkta

På APS arbetar vi för en god företagskultur och en långsiktigt positiv samhällsutveckling. Vi är stolta över att vara R-licensierade – en märkning som identifierar företag med ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

Alla R-licensierade företag verkar utifrån R-företagens etikpolicy som bland annat innebär att vi uppträder professionellt, moraliskt och i enlighet med god affärssed. Den innebär också att vi ska skapa goda arbetsvillkor, arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering.

Etikpolicyn i sin helhet finns att ta del av på R-företagens webb.

APS tjänster

APS Drift och Underhåll AB tillhandahåller underhåll- och installationstjänster inom allt från styr- och reglerteknik till VVS, el och klimathållningssystem. Den som anlitar oss får en pålitlig och flexibel partner som optimerar installationer och drift för sin fastighet.

Våra värderingar

APS Drift och Underhåll AB engagerar oss i vår omvärld och drivs av en strävan efter att bidra till ett bättre samhälle, en minskad miljöpåverkan samt att värna om biologisk mångfald. Därför arbetar vi aktivt med CSR-frågor.

Kontakta oss

  APS DRIFT OCH UNDERHÅLL AB

  Lergodsgatan 1
  417 07 Göteborg

  Hitta till oss

  Telefon: 031-761 00 30
  E-post: info@aps.eu

  Serviceanmälan

   Vid akuta ärenden ring

   031-761 00 30

   Kontakta oss med en serviceanmälan om någonting i er fastighet inte fungerar som det ska. Använd formuläret eller ring oss på telefonnumret ovan.

   Vår beredskap gör att vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.